loading
ci•g logotypĘw_NSS-UE-EFS_RPO-WZ_14-20_kolor-PZ jedna linia

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją projektu pn. „Akademia Malucha „Jagódka” II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki na dziećmi w wieku do lat 3, trwa rekrutacja do projektu.

Projekt skierowany jest do 16 rodziców/osób opiekujących się dziećmi do lat 3, zamieszkałych województwo zachodniopomorskie tj. Szczecin i Gminę Dobra Szczecińska:

  • osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka/ci
  • osób pracujących, będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim
  • Podczas rekrutacji premiowani będą rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności

Dzieci uczestniczące w projekcie muszą spełniać następujące kryteria formalne:

  • Wiek do 3 lat,
  • Mieszkaniec Szczecina lub Gminy Dobra Szczecińska.

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu projektu, formy wsparcia oraz kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie znajdują się w regulaminie projektu i dokumentacji rekrutacyjnej dostępnej poniżej lub w Biurze Projektu ul. Koralowa 64X, 71-220 Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do składania kart zgłoszeń do projektu

 

Załączniki:

– Regulamin Projektu

– Karta Zgłoszenia do Projektu

– Umowa Projektowa