ci•g logotypĘw_NSS-UE-EFS_RPO-WZ_14-20_kolor-PZ jedna linia

 

 

Projekt pod nazwą „Akademia Malucha „Jagódka” II” został dofinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3. Przedmiotowy projekt ma na celu umożliwienie 16 osobom ze Szczecina i Dobrej
Szczecińskiej biernym, bezrobotnym, pracującym powracającym z urlopów macierzyńskich i
rodzicielskich powrót na rynek pracy poprzez utworzenie 8 miejsc opieki w Żłobku Akademia
Malucha „Jagódka”.
Całkowita wartość projektu: 723 898,63 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 687 098,63 PLN