Bezpieczeństwo

Za bezpieczeństwo małych „jagódek” odpowiada cała kadra Jagódki, zarówno dyrektor placówki, jak i nauczyciele. W tym celu organizowane są szkolenia dla pracowników z zakresu BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.  Nasza kadra systematycznie kontroluje sale, w których odbywają się zajęcia, by te były realizowane w warunkach spełniających możliwość bezpiecznego realizowania procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego. Wszystkie dzieci oraz kadra objęte są ubezpieczeniem .

Nasza „Jagódka” mieści się z dala od ulicznego zgiełku. Wszystkie pomieszczenia w naszej placówce posiadają odpowiednią powierzchnię i wysokość oraz stopień nasłonecznienia, spełniając przy tym wszystkie normy PPOŻ, BHP . Akademia wyposażona jest w gaśnice, regularnie sprawdzane przez Straż pożarną. Spełniamy również normy sanitarne (Sanepid), oraz posiadamy wszelkie standardy HCCP.

Nasz sprzęt oraz wyposażenie sal posiadają atesty bezpieczeństwa. Meble oraz leżaki posiadają certyfikaty  zgodności „Nasza Szkoła”. Zabawki są dostosowywane do wieku dzieci i systematycznie podlegają przeglądowi, w celu wyeliminowania tych uszkodzonych. Wykładziny, koce oraz pościele, w które wyposażona jest Jagódka, są trudnopalne i posiadają odpowiednie atesty. Farby, którymi pokryte są ściany placówki również są atestowane.

Utrzymując higienę pomieszczeń na wysokim poziomie oraz higienę osobistą używamy atestowanych artykułów chemicznych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych małych podopiecznych wdrążyliśmy specjalne procedury odbioru dziecka.Każdy z rodziców, w „Karcie dziecka” wymienia osoby upoważnione do odbierania ich malucha z „Jagódki”. Zatem do naszego przedszkola nie wejdzie żadna osoba, której danych nie posiadamy w naszych dokumentach, bądź o której nie zostaliśmy poinformowaniu od rodziców ( z należytym wyprzedzeniem).

Przed wejściem do Jagódki zainstalowano videofon, dzięki któremu możemy zweryfikować tożsamość osoby odbierającej dziecko, bez otwierania drzwi.

Naszą „Jagódkę” chroni  firma ochroniarska „Juwentus”, która zapewnia natychmiastowy przyjazd ochrony. Zapewnia to nam bezpieczeństwo, w każdej sytuacji.